Říční cesta v Manhattanu, Kansas / River Path in Manhattan, Kansas

KANSAS STATE UNIVERSITY / 2015 / Professor Gary Coates / 3rd Year Studio / 8th Semestr

Kansas State University / 2015 / Profesor Gary Coates / ateliér 3. roku studia / 8. semestr

MIXED USED HOUSING IN DOWNTOWN MANHATTAN / Bytový dům s parterem v centru Manhattanu, Kansas

authors : Klára Filaunová

English translation is below the czech text.

Zadání

Zadáním tohoto projektu bylo navrhnout nový obytný blok s parterem, který centru Manhattanu poskytne nové obytné domy a posílí propojení s jižní částí Manhattanu. Záměrem bylo demonstrovat udržitelnou architekturu a urbanismus smíšené funkce. celkovým cílem bylo navrhnout pasivní stavbu, která bude příkladem současné udržitelné architektury a urbanismu

Situace Manhattanu

Na začátku je nutno říci, že situace Manhattanu je komplikovaná. Stejně jako jiná americká města je navrženo pro auta, centra jsou vylidněná a lidé žijí na okrajích v satelitech. Satelitní městečka a supermarkety obkroužily město. V městech je běžné, že na některých místech naprosto chybí chodníky a veřejná doprava, jak ve městě, tak mezi městy není samozřejmostí.

Manhattan je unikátní tím, že jako jediné americké město má v centru obchodní dům. V Evropských poměrech to není nic překvapivého, nicméně budova je většinou dobře integrována do struktury města. To neplatí pro Manhattan. V 70s letech bylo se město strachovalo o značný odliv lidí z centra na okraj města. Proto se rozhodli pro radikální krok donutit investora postavit obchodní dům v centru místo na okraji města. Doufali, že to přitáhne lidi zpět do centra. Nicméně forma supermarketu obkrouženého parkingem zůstala stejná. pro tento projekt byla zbourána historická část centra a přerušena historická ulice Poyntz Avenue. Je očividné, že záměr opětovného zahuštění centra mohl být dosažen jinak. Jinou formou, jiným záměrem. Krok, který k tomu učinilo město mi přijde neuvážený vzhledem k tomu, co současnému obchodnímu domu bylo obětováno.

.Urbánní koncept

Mým urbanistickým záměrem bylo vytvořit propojení řeky Kansas river s městským centrem. Řeka přes svoji těsnou polohu na okraji centra Manhattanu je přehlížena. Tímto návrhem jsem chtěla upozornit na nesporné kvality přítomnosti řeky ve městě. Urbanistický koncept dále rozvíjím v práci River axis.

Navrhuji můj projekt jako začátek cesty nebo spíše lineárního parku, který vede podél řeky. Řeku vnímám jako osu, která zprostředkovává propojení centra města k parku Tuttle Creek park a přilehlého města Junction city. Znovu propojuji parky v rámci města přetvořením propojujících ulic na pěší zóny. Toto vytváří druhou síť, kde řeka je primární tepnou a pěší zóny uvnitř města jsou podružnými sekundárním ulicemi. Ve svém návrhu počítám se zhuštěním centra a přetvořením Poyntz Avenue v pěší zónu.

Navrhuji dvě hmoty. První přiléhá k ulici, podporuje uliční frontu a poskytuje luxusní bydlení. Druhá hmota uzavírá vnitřní zelený prostor od Mallu a poskytuje sociální bydlení. Nižší cenou druhé hmoty je dosaženo redukce konstrukcí a levnějšími povrchy.

“Vnitroblok”

Měkký přechod ulice – dům je dosažen vytvořením parkového prostoru mezi budovami. Tento prostor společný pro residenty je přístupný veřejnosti. prostor přiléhající k přízemním bytům je navržen jako jejich soukromá zahrada. Vodní prvek v parku je součásti systému hospodaření s dešťovou vodou. Jezírko v parku slouží jako retenční nádrž pro zachytávání dešťové vody ze střechy domů a zpevněných povrchů. tato voda je využívána následně pro zavlažování zeleně.

Parkování je schováno před zraky veřejnosti mezi zadním domem a Mallem.Povrch je zpevněný, střídaný s pruhy zeleně, které jsou rovnoběžné se stěnou Mallu. Tedy prostor pohledem z okna je vnímám spíše jako park.

Společné prostory domu

Z důvodu zefektivnění návrhu pro amerického developera, systém budovy byl navržen jako chodbový s byty po obou stranách. Mým záměrem bylo prostor chodby pro rezidenty zpříjemnit. Tedy jsem pro každý byt navrhla předprostor v rámci chodby, který si každý rezident může navrhnout dle sebe. Chodba se tedy stává již součástí bytu a celý prostor chodby se skládá z mnoha menších různých osobitých prostorů. který samotnou chodbu zpříjemňuje.

Obě budovy mají zelenou pochozí sdílenou střechu a solární panely na střeše.

ENGLISH:

Project requirements

Our task in this project was to design a new housing block above retail or office space in order to provide more downtown housing and to strenghten the connection to the south end district. It was intented to be a demostration of mixed- use, sunstainable architecture and urbanism. The overall goal was to design a net zero energy building that would become cutting edge example of good contemporary sustainable urban design.

Manhattan surrounding

In the beginning it must be said that the situation of the city Manhattan is complicated. According to the other american cities, the city is very car oriented, people moved from the Downtown to the suburbs. Suburban sprawl and malls grew all round the city. There are sidewalks and public transportation missing in the city.

The city of Manhattan is unique, because it is the only city that has a Mall in the Downtown. In the European conditions it is nothing unusual to have the supermarket in the downtown, however the building is usualy integrated in the structure well. Manhattan is different. In the 70s the city officials were frightened , that people were moving out of the Downtown to the suburbs. So they decided to push the developer not to build the Mall at the edge of the city, but in the downtown in order to bring people back. But the form of the supermarket surrounded by the parking lot remained. They demolished old buildings and interrupt the historical Poyntz Ave. It is obvious that the goal of making the Downtown dense again could be achieved differently. I guess that the officials were to desperate, that they made recless decision, compared to the things that had been sacrificed.

Urban concept

With my urban design I want to create a connection between the adjacent Kansas river and the Downtown. I propose my project to be the beginning of the path or linear park, that leads to and along the river. I am thinking of the river as the axis, which provides connection fo Downtown to Tuttle Creek and Junction City. I reconnect the parks in the city with the river by making the connectivity street walkable and pedestrian friendly. This creates the second Grid, where the river is the primary arterial street and the pedestrians streets are secondary. I supposte the Downtown would become dense and Poyntz Avenue is designed as a pedestrian street.

I am designing two massing. The first massing adjacent to the Street is keeping the urban line and provides luxurious living, the construction and finishes cost more. The second massing in the back provides more affordable living, the construction and finishes are cheap.

The inner green space

The softness of the design is achieved by the soft green space “behind” – by the linear park. This common space is public. The green space at the apartments on the ground floor is their private backyards for bbq and relaxing. The water feature in the park is the part of the rainwater management, the pond is a retention basin ,which collects the water from the roofs and paved surfaces. This water is used for watering the greenery.

Parking is hidden behind the massing adjacent to the wall of the Mall. The surface of the parking is paved alternated with the stripes of greenery parallelly to the walls of the building in order to the view from the window be more green.

Common space of the apartments

In order to make the design efficient for developers, the interior is designed as a double loaded corridor. I want the corridor to be different and more friendly to the residents. Each apartment has its own space in front of the entrance door, which provides space for pesonalisation, for the bench, for the shoes, posters. The corridor is a part of apartment, it is a personalized space, you can feel familiar with.

Both buildings have green public roof and solar panels on the roof.

common space behind_connection to the river_start of a journey_living downtown_your own backyard

Total floor area _ 165 505 sf_15 376 m2
Total floor area_commercial_ 27297 sf / 2536 m2
residential_ 108 241sf / 10 056 m2
circulation_ 29 966 sf / 2 784 m2
one bedroom unit_ 104
two bedroom unit_ 24
three bedroom unit_ 5
live work units_ 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s