Urbanistická koncepce Budějovické, Praha – Budějovická a brána / Urban conception for Business district Budejovicka, Prague

FA ČVUT / 2015-2016 / ATU / studio Kouhout – Tichý / ATU – studio of urbanism/ 4.semestr

English translation is below the czech text.

Anotace

Intenzita pohybu, tření energií, křík, zvuk projíždějícího auta a za ním hned dalšího, těsně uhnete projíždějícímu cyklistovi a vrážite do businessmana v obleku, který pouští početnou rodinu. Zvuk přijíždějícího autobusu, halekající dav cupitající do metra, zastavující auto vykládající pasažéry, turisté hledající metro….

Všichni tito aktéři jsou energií Budějovické, jsou jejím životem. Přecházejí zde, přestupují, ale nezastavují. Budějovická je křižovatkou dějů na cestě z města a do města. Budějovická je tam vždy, je první známka města. Budějovická je vstupní branou do Prahy.

02_a/ Brány

 
Systém
Budějovická se nachází na trase, která prostupuje celou Prahou. Na trase, která vstupuje do neutěšeného a rozpadlého města přes vesnice na kraji, přechází údolím nikoho (Kačerov), přes ozuby solitérních budov u „ bazénu“ rozhrnuje budovy a přes údolí si razí cestu do kompaktního centra, kde se jeho intenzita rozmělňuje zástavbou, která je již staletími potvrzena. Před terminál (Florenc) a řeku vstupuje do nového centra Prahy ( Holešovice), které jsou završeny opět předělem řeky a bělobou Trojského mostu. Přichází znovu chaos a neurčitost a vytrácení města je završeno ve dvou směrech – Střížkově a Terminálu Černém mostu.
Na této trase skrz město má návštěvník nesčetně možností jak vstoupit do města. Každý z těchto vstupů je signifikantní. V jedno se zračí historie ( Vyšehrad), v dalším spektakulárnost technické stavby ( Nuselský most), v dalším moudrost ( Národní muzeum), a další.
Jsou to takzvané „gates“. Nejsou stejné a každá z nich nabízí jiné kvality. Vstupy s kvalitou nejnižší jsou exity ( Střížkov, Opatov, Chodov, Černý most). Gates Kačerov, Budějovická + BB a Pankrác mají specifickou roli v této triádě.
Intenzita místa
Budějovická nabízí kvalitu viditelné vstupní brány pro Prahu. Signifikantního vstupu do města, který vítá a ohromuje. Ne však svoji pompézností, tím čerpá již ze svojí polohy, ale svoji pokorou a umožněním symbiózy jednotlivých druhů pohybů na „křižovatce“. Celé území přiléhající Budějovické, 5. května a území směrem k řece, je velkou křižovatkou plnou intenzit pohybů v místech tření mezi jednotlivými lokalitami – což jsou ulice. Intenzivní smršťování svalů ulic, jejich pnutí je kompenzováno měkkým klidem uvnitř jednotlivých lokalit. Proto vytvářím alternativní cestu územím, která prochází mimo pnutí a nabízí možnost zklidnění. Takzvané greenways.
Paralely
Budějovická a 5. května jsou paralely, které interagují a intenzifikují lokality na ně přímo navázané. Nicméně na Budějovickém náměstí dochází k cyklení a kumulaci energie proudící po Vyskočilově z důvodu znemožnění jejího pokračování v dané intenzitě dále. Energie rezonující mezi těmito dvěma liniovými paralelami se směrem vně vytrácí. Z této kumulace lze čerpat.

Doprava
Ve svém řešení předpokládám odklonění velké části dopravy v místě křížení ulice 5.května s Jižní spojkou právě na Jižní spojku a pokračování aut po 5. května směrem do centra v nižší intenzitě než se děje v současné době. Dálnice se vnoří do tunelu v místě křížení s ulicí Türkova, která bude plynule pokračovat dále nad dálničním tunelem a měnit se v městskou třídu. Na rozhraní Kačerova je dálnice odkloněna na Jižní spojku a dále do města pokračují auta po městské třídě 5.května.
Předpokladem je „sednutí“ Magistrály za výjezdem tunelu metra na terén a vytvoření prostupné městské třídy s úrovňovými křižovatkami. Dopravní řešení počítá se zúžením na 2 pruhy v jednom směru. Toto není vytváření bariér, ale vytvoření symbiózy jednotlivých pohybů a jejich křížení. Tedy když pojedu po 5. května dále za Kačerov, budu vědět, že na světelných křižovatkách si počkám déle, než pokud pojedu po Jižní spojce. Zároveň je nutné vytvoření dobrého přestupu na alternativu pohybu – MHD ( zastávka Kačerov P+R depo), který daný charakter již má.

160528_budejovicka_final2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s