Předdiplomní seminář / Thesis related seminar

Již při výběru tématu jsem si byla vědoma nelehkého úkolu práce se svým rodným městem.  Na druhou stranu tato vstupní situace je taktéž výhoda, tedy znát dobře dané město a mít ho načtené do nejmenšího detailu.Nicméně již na počátku jsem narazila na první úskalí. Obraz města a její vize.Komplexní znalosti o městě odváděly a tříštily moji pozornost na nepodstatné věci. Odpověď na otázku – co je vlastně Plzeň vykrystalizovala po zvětšení měřítka.

Plzeň satelitní

Plzeň je satelit Prahy. Místo k zastavení ve fast foodu nebo na dobrou Plzeň cestou do Norimberku. Samo město je historické jádro propojené s okolními satelity – čtvrtěmi- dálnicemi (tahy Klatovská, Rokycanská, Slovanská, Koterovská). Jednotlivé čtvrtě se  přimykají k těmto tahům na cestě z centra a nová výstavba pokračuje liniově s nimi. Město roste do krajiny. Rozpadá se a pohlcuje okolní obce či je možné říct, vzhledem k silné suburbanizaci, která proběhla v uplynulém desetiletí, že dané okolní obce si postupně anektují Plzeň.

Plzeň bariérová

Město již historicky vnímalo své řeky jako nutné bariéry. Po celém jejich toku se k nim město obrací zády průmyslových areálů a snaží se co nejvíce eliminovat možné škody z potenciálních záplav. Jediná světlejší chvíle je Anglické nábřeží v centru města, které ovšem nečerpá ze svého potenciálu městské promenády. Silniční tahy protínající město ho rozdělují citelně na oddělené části. Prostory přimykající se k železnici trpí svoji nekoncepčností.

Plzeň obytná

Hledání vize mě dovedlo k základním potřebám tedy základním pilířům fungujícího města. Město tvoří lidé a dokud budou mít kde dobře a kvalitně bydlet, spokojeně pracovat a kde smysluplně trávit volná čas, tedy se rekreovat. Všechny tyto pilíře reflektují Maslowovu pyramidu potřeb. Pokud tedy nedokáži zajistit dostupné bydlení pro širokou diverzitu obyvatel, nedokáži tím vytvořit dostatečné množství pracovních míst – resp. investoři mé město nebudou vyhledávat jako místo pro jejich podnikání kvůli nedostatku požadovaných pracovníků. Jakmile toto zajistím, nastává potřeba odpočinku a požadavek široké nabídky možností k trávení volného času – tedy kultura, sport, příroda.V Plzni dochází ke značnému deficitu bydlení, které v posledním desetiletí vykrystalizovalo k masové suburbanizaci a posílilo pozici Prahy, jako magnetu kvalifikovaných odborníků.

Jeden z patrných parametrů, který je pro město zásadní je velké procento prázdných soukromých bytů v centru města a neatraktivita centra pro samotné bydlení. Související téma rozvedu v následujícím odstavci.

Plzeň rekreační

Potenciál Plzně nabídnout dostatečnou škálu možností, jak trávit volný čas je velký. Neatraktivita centra pro bydlení i přes jeho blízkost k dvěma řekám (Mže, Radbuza) je překvapující. Je nutné si uvědomit, že se tyto části řek nacházejí v neutěšeném stavu a poblíž nich se koncentrují spíše lidé ze sociálně slabších skupin. Kompaktní historické centrum se po dosažení zamýšlené RingStrasse – tedy hradebních sadů kolem centra začne směrem k lineárním bariérám rozpadat. Relevantnějším komentářem je to, že město v kontaktu s řekami, průmyslovými areály, železnicí a komunikačními tahy začne ztrácet názor či tyto externality naprosto popře. Vůči řekám začne obracet průmyslové areály, výrobny, zahrádkářské kolonie a další typologie, které nic nevypovídají o přítomnosti řeky, ani na ni nijak nereagují.

Plzeň má nejen řeky jako rekreační linie, ale také vodní nádrž České údolí, oblast Boleveckých rybníků a k nim se přimykající sportovní areály.

Kulturu zastane divadlem, sérií festivalů v průběhu celého zimního období, výzkumně naučnými centry v kontaktu se areálem Škoda a bohatou alternativní scénou tvořenou studenty.

This slideshow requires JavaScript.

Plná verze publikace pro tisk

170115_seminar_tisk_stranka_001170115_seminar_tisk_stranka_003170115_seminar_tisk_stranka_005170115_seminar_tisk_stranka_009170115_seminar_tisk_stranka_010170115_seminar_tisk_stranka_011170115_seminar_tisk_stranka_012170115_seminar_tisk_stranka_013170115_seminar_tisk_stranka_014170115_seminar_tisk_stranka_015170115_seminar_tisk_stranka_016

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s