Nábřeží řeky Radbuzy v Plzni / The banks of River Radbuza in Pilsen

FA ČVUT / 2016-2017 / DP / atelier 1+XX Romana Kouckého / DP – diplomní projekt/ 6.semestr

English translation is below the czech text.

Plzeň – město založené na soutoku čtyř řek. Čtyři řeky a tři soutoky. Nejcennější vstupy z krajiny do struktury města, místa pnutí a zároveň svobody. Nicméně jen jedna z nich se dotýká skutečné městské struktury, jen jedna z nich vypráví pravdivý příběh města, jen jedna z nich drží identitu města takovou, jaké skutečně bylo, je a takovou jaké by mělo být. Radbuza.

Radbuza reflektuje městskou strukturu, reviduje její kvalitu a stabilitu, její břehy ukazují sílu města. Nastavuje zrcadlo městu. A to ve své nahotě selhává. Přiblížením se k řece ztratí názor. Odehraje poslední takt dlouho před koncem a nastane hlučný šum.

Její nábřeží a přimknuté struktury jsou potenciálem Plzně. Zde má být neochvějná a jistá linie města, zde má být ten názor s jakým se město dívá do svého zrcadla, zde má rezonovat energie přicházející z města.

Diplomní projekt definuje nábřeží řeky Radbuzy v nejlepším možném scénáři vývoje jako místo s vysokým obytným potenciálem, které dokáže reagovat na deficity města a regionu. Cílem projektu je dát městu názor, jak k řece přistupovat a čerpat z jejího potenciálu.

ENGLISH

FA CTU/ 2016-2017 / DP / studio 1+XX Roman Koucky / DP – diploma thesis/ 6th semester

Pilsen – city estabilished on confluence of four rivers. Four rivers and three confluences. The most valuable entrances from the landscape to the city structure, the place of tension and also freedom. However only one of them is in connection with city structure, only one of them tells true story of the city, only one of them holds the city identity as it really was and would be. Radbuza.

Radbuza reflects city structure, review its quality and stability, its banks show the strenght of the city. It sets the mirror to the city, And that’s in its nakedness fails. It, aproaching the river, begins to lose opinion. It takes the last beat long before the end and there will be loud noise.

Its riverbanks and attached structures are the potential of Pilsen. There should be unwavering and stable city line, there should bet he opinion with which the city looks in the mirror, the energy coming from the city should resonate there.

Diploma project defines the banks of the river Radbuza in the best possible scenario as a location with highest residential potential, that can reacts to the deficits of the city and region. The project aims to give the city an idea of how to approach the river and draw on its potential.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s